Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Lịch thi kết thúc học phần lần 2, học kỳ I, năm học 2017 - 2018 dành cho sinh viên chuyên ngành (19-01-2018)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè (NH: 2016 - 2017) dành cho sinh viên chuyên ngành (16-08-2017)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2016 - 2017, lần 2 dành cho sinh viên chuyên ngành (16-08-2017)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên chuyên ngành (16-05-2017)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên chuyên ngành (16-05-2017)

tinkhac Lịch thi kết thúc học phần lớp ghép HK2, năm học 2016 - 2017 (08-05-2017)
tinkhac Thông báo tổ chức thi học kỳ II, NH: 2016 - 2017 dành cho sinh viên chuyên ngành (03-05-2017)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần của lớp Riêng, HK II, năm học 2016 - 2017 dành cho SV chuyên ngành (27-04-2017)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần của lớp Riêng, HK II, Năm học 2016 - 2017 dành cho SV chuyên ngành (27-04-2017)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần HK1, lần 2, NH (2016-2017) dành cho SV chuyên ngành Khóa 12. (22-02-2017)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần lần 2, HK 1, NH: 2016-2017(Dành cho sinh viên chuyên ngành khóa 2013-2017) (09-01-2017)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, NH: 2016 - 2017 dành cho sinh viên chuyên ngành (08-12-2016)
tinkhac Thông báo tổ chức thi học kỳ I, NH: 2016 - 2017 dành cho khối sinh viên chuyên ngành (28-11-2016)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè (lần 2) NH: 2015 - 2016 dành cho sinh viên chuyên ngành (05-10-2016)
tinkhac Thông báo lịch thi kết thúc học phần lần 2 học kỳ 2 và học kỳ hè dành cho sinh viên chuyên ngành NH: 2015 - 2016 (04-08-2016)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058