Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế mail Đại học Huế Bộ GD&ĐT UB TDTT Trường Đại học thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh Đại học TDTT Bắc Ninh Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Bộ Tài chính Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2018 (28-06-2017)

Mẫu đề cương và lý lịch khoa học cấp Khoa (23-06-2017)

Nâng cao chất lượng của các tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi (06-06-2017)

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế năm 2017 tại trường ĐH TDTT Bắc Ninh (22-05-2017)

Phiếu đăng ký và mẫu thuyết minh đề tài NCKH cấp Khoa năm 2018 (07-04-2017)

tinkhac Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp năm 2018 (27-03-2017)
tinkhac Thông báo quản lý các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ viên chức - lao động (27-03-2017)
tinkhac Thông báo điều chỉnh hồ sơ, thủ tục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Khoa Giáo dục Thể chất (09-03-2017)
tinkhac Thông báo chỉnh sửa đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2016 (09-12-2016)
tinkhac Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở khoa Giáo dục Thể chất năm 2016 (05-12-2016)
tinkhac Thông báo nộp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2016 (23-11-2016)
tinkhac Thông báo chỉnh sửa đề cương, đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017 (31-10-2016)
tinkhac Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế năm 2016 (22-09-2016)
tinkhac Thông báo tuyển chọn đề cương NCKH cấp cơ sở Khoa GDTC năm 2017 (15-09-2016)
tinkhac Hội thảo tập huấn công tác xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học và sử dụng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khoa học, quản lý đề tài của Đại học Huế (10-06-2016)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058