Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế mail Đại học Huế Bộ GD&ĐT UB TDTT Trường Đại học thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh Đại học TDTT Bắc Ninh Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Bộ Tài chính Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Bảng điểm học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 của sinh viên các trường thành viên, khoa trực thuộc (24-08-2017)

Bảng điểm học kỳ hè năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên không chuyên (24-08-2017)

Bảng điểm học kỳ II, học kỳ hè năm học 2015 - 2016 của sinh viên không chuyên các trường, khoa trực thuộc Đại học Huế (21-04-2017)

Bảng điểm học phần Giáo dục Thể chất học kỳ I năm học 2016-2017 (10-03-2017)

Bảng điểm học phần Giáo dục Thể chất học kỳ I năm học 2015-2016 (03-03-2016)

tinkhac Điểm học phần Giáo dục thể chất học kỳ II, lớp ghép học kỳ 2 và lớp học kỳ hènăm học 2014 - 2015 (22-08-2015)
tinkhac Bảng điểm tổng hợp 5 học phần Giáo dục Thể chất, năm tuyển sinh 2012 (21-04-2015)
tinkhac Điểm thi lần 2 học kỳ I, năm học 2014 - 2015 học phần Giáo dục Thể chất (30-03-2015)
tinkhac Điểm học phần Giáo dục thể chất học kỳ I, năm học 2014 - 2015 (06-03-2015)
tinkhac Bảng điểm thi lại học kỳ II, học kỳ hè năm học 2013 - 2014 (25-09-2014)
tinkhac Điểm học phần Giáo dục thể chất học kỳ II, năm học 2013 - 2014 (20-08-2014)
tinkhac Kết quả kỳ thi phụ chứng chỉ Giáo dục Thể chất học kỳ I, năm học 2013 - 2014 (26-03-2014)
tinkhac Điểm học phần Giáo dục thể chất học kỳ I, năm học 2013 - 2014 (24-02-2014)
tinkhac Bảng điểm học kỳ I, năm học 2013 - 2014 lớp Riêng (học ngày thứ bảy, Chủ nhật) (24-12-2013)
tinkhac Bảng điểm học phần Giáo dục thể chất học kỳ hè, năm học 2012 - 2013 (27-08-2013)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058