Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 3/2016 (20-07-2017)

Bảng điểm tổng hợp 5 học phần của sinh viên khóa tuyển sinh 2014 - 2018 (17-05-2017)

Thông báo kiểm tra thông tin để cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất (17-05-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất (đối với sinh viên được điều chỉnh thông tin) (17-05-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất (10-05-2017)

tinkhac Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 2/2016 (24-02-2017)
tinkhac Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 1/2016 (01-06-2016)
tinkhac Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ đợt 1/2016 (16-05-2016)
tinkhac Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 3/2015 (12-05-2016)
tinkhac Bảng điểm tổng hợp các học phần Giáo dục Thể chất đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013 (cập nhật mới) (29-04-2016)
tinkhac Bảng điểm tổng hợp các học phần Giáo dục Thể chất đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013 (20-04-2016)
tinkhac Danh sách sinh viên nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 3/2015 (19-01-2016)
tinkhac Danh sách sinh viên nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 2/2015 (17-09-2015)
tinkhac Danh sách sinh viên nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 1/2015 (30-03-2015)
tinkhac Danh sách cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất đợt 4/2014 (06-10-2014)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058