Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế mail Đại học Huế Bộ GD&ĐT UB TDTT Trường Đại học thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh Đại học TDTT Bắc Ninh Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Bộ Tài chính Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 3/2016 (20-07-2017)

Bảng điểm tổng hợp 5 học phần của sinh viên khóa tuyển sinh 2014 - 2018 (17-05-2017)

Thông báo kiểm tra thông tin để cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất (17-05-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất (đối với sinh viên được điều chỉnh thông tin) (17-05-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất (10-05-2017)

tinkhac Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 2/2016 (24-02-2017)
tinkhac Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 1/2016 (01-06-2016)
tinkhac Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ đợt 1/2016 (16-05-2016)
tinkhac Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 3/2015 (12-05-2016)
tinkhac Bảng điểm tổng hợp các học phần Giáo dục Thể chất đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013 (cập nhật mới) (29-04-2016)
tinkhac Bảng điểm tổng hợp các học phần Giáo dục Thể chất đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013 (20-04-2016)
tinkhac Danh sách sinh viên nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 3/2015 (19-01-2016)
tinkhac Danh sách sinh viên nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 2/2015 (17-09-2015)
tinkhac Danh sách sinh viên nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 1/2015 (30-03-2015)
tinkhac Danh sách cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất đợt 4/2014 (06-10-2014)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058