Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế mail Đại học Huế Bộ GD&ĐT UB TDTT Trường Đại học thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh Đại học TDTT Bắc Ninh Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Bộ Tài chính Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Kế hoạch và danh sách sinh viên thi lại lần 2 của học kỳ II và kỳ hè năm học 2016 - 2017 học phần Giáo dục Thể chất (18-09-2017)


Khoa Giáo dục Thể chất - Đại Học Huế thông báo cho sinh viên của  Trường, Khoa về kế hoạch thi lần 2 các học phần Giáo dục Thể chất của học kỳ chính của học kỳ II và kỳ hè năm học 2016 - 2017 như sau (Có danh sách thi lần 2 của các lớp kèm theo và có điểm cụ thể ở trang web của Khoa GDTC: khoagdtc.hueuni.edu.vn):


1. Sáng 24/9/2017: xem niêm yết danh sách, nhóm thi, môn thi tại Tổ Đào tạo – Khoa học – Hợp tác quốc tế.    


2. Thời gian thi: Bắt đầu lúc 07h30 ngày 24/9/2017.


3.  Địa điểm: Khoa Giáo dục Thể chất - Đại Học Huế (52 Hồ Đắc Di - TP Huế).


Kính đề nghị Phòng Đào tạo các Trường, Khoa thông báo cho sinh viên các lớp của Trường, Khoa mình biết và thực hiện.


Trân trọng cảm ơn !


Ghi chú:  Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi đi thi.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058