Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế mail Đại học Huế Bộ GD&ĐT UB TDTT Trường Đại học thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh Đại học TDTT Bắc Ninh Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Bộ Tài chính Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Bộ môn Điền kinh - Thể dục/Chức năng, nhiệm vụ

BỘ MÔN ĐIỀN KINH - THỂ DỤC


Phó trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Đức Thạnh

Điện thoại: 0234. 3938661


1. Chức năng

- Đào tạo ra đội ngũ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên TDTT có trình độ đại học.


2. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ tổ chức biên, giáo trình giảng dạy đại học, môn điền kinh. Tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV trong và ngoài Khoa;

- Quản lý giáo viên, sinh viên theo chức năng và nhiệm vụ mà Khoa trưởng phân công;

- Tổ chức thực hiên giảng dạy môn điền kinh, thể dục cho sinh viên chuyên ngành của Khoa và sinh viên không chuyên trong các Trường thành viên, Khoa trực thuộc Đại học Huế;

- Nhiệm vụ tổ chức biên  soạn giáo trình, bài giảng, giáo án giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành của Khoa và sinh viên không chuyên trong các trường thành viên, Khoa trực thuộc của Đại học Huế. Tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bô giáo viên ở các trường đầu ngành trong và ngoài nước;

- Tham gia, điều hành các giải điền kinh, thể dục do Hội thể thao Đại học và Trung học chuyên nghiệp Huế tổ chức.


 

Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Phạm Đức Thạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng Bộ môn
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0972097346
Email pdthanh.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Bùi Hoàng Phúc
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0914079345
Email buihoangphuc.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Viết Thông
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0985846862
Email nguyenvietthong.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Hoàng Thị Loan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0914202581
Email hoangthiloan.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Hồ Đăng Quốc Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0983822070
Email hodangquochung.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Tuấn Khanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0986984085
Email tuankhanh.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Trần Trung Kiên
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0917162255
Email trantrungkien.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Thị Uyên Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0948080288
Email lethiuyenphuong.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thị Hương Ngọc Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0973311022
Email huongngocthao.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Phạm Văn Hiếu
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0935149899
Email hieupham.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thị Mùi
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 01649825133
Email nguyenthimui2605@fmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thị Tiểu My
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0935499958
Email
Định danh công việc: 


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058