Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế mail Đại học Huế Bộ GD&ĐT UB TDTT Trường Đại học thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh Đại học TDTT Bắc Ninh Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Bộ Tài chính Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Bộ môn Bóng/Chức năng, nhiệm vụ

BỘ MÔN BÓNG


Trưởng Bộ môn:       ThS. Nguyễn Long Hải

Phó Trưởng Bộ môn: GV. Nguyễn Đôn Vinh

Điện thoại: 0234. 39386631. Chức năng:

Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học môn bóng chuyền Bóng đá, Bóng bàn, Bóng rổ, Bóng ném và Trò chơi vận động theo quy định hiện hành.


2. Nhiệm vụ:

1. Quản lý và trực tiếp giảng dạy chuyên ngành các môn Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng bàn, Bóng rổ, Bóng ném và Trò chơi vận động;

2. Tham gia giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho các trường thành viên, Khoa trực thuộc Đại học Huế;

3. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học cấp bộ môn;

4. Tham mưu, tổ chức và công tác trọng tài các giải phong trào TDTT của Đại học Huế;

5. Tham gia công tác huấn luyện các đội tuyển TDTT của Đại học Huế;

6. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn Bóng đá, Bóng bàn, Bóng rổ, Bóng ném và Trò chơi vận động, tham gia các hoạt động giáo dục  khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Khoa;

7. Quản lý cán bộ, giáng viên, sinh viên theo phân cấp của Khoa;

8. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy các môn học do Khoa giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của bộ môn;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Khoa trưởng.


 

Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Nguyễn Long Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Bộ môn
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0903575500
Email nguyenlonghai.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Đôn Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng Bộ môn
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0914313057
Email nguyendonvinh.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Mậu Hiển
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 01696193375
Email mauhien.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Trần Thị Thùy Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0935591295
Email tranthithuylinh.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Trần Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0914173110
Email letranquang.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Phan Tiến Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0914172687
Email tientrung.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Cát Nguyên
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0905534906
Email lecatnguyen.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Trịnh Xuân Hồng
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0986835857
Email trinhxuanhong.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Hoàng Trọng Anh Bảo
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0909509660
Email hoangtronganhbao.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Khắc Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 01658999990
Email nguyenkhactrung.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Anh Tú
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0906555590
Email nguyenanhtu.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Đỗ Văn Tùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0947316565
Email dovantung.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Phạm Thị Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0948678808
Email phamthimai.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0919976346
Email nguyenthiquynhnga.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Đăng Hào
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0917162255
Email nguyendanghao.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thanh Nguyên
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0914731678
Email nguyenthanhnguyen.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Đoàn Kim Hoan
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0943625155
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Văn Phú
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0975241876
Email phunguyennvp@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Đôn Công Uy
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 01214549661
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Trần Thanh Tú
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0973822799
Email
Định danh công việc: 


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058