Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế mail Đại học Huế Bộ GD&ĐT UB TDTT Trường Đại học thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh Đại học TDTT Bắc Ninh Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Bộ Tài chính Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Lãnh đạo Khoa/Chức năng, nhiệm vụ

Nguyên tắc làm việc của Ban Lãnh đạo Khoa

- Lãnh đạo Khoa họp ( hội ý) vào ngày thứ hai hàng tuần;

- Mọi công việc của Khoa được thảo luận, bàn bạc công khai dân chủ trong Lãnh đạo Khoa và do Khoa trưởng quyết định;

- Đồng chí Phó Khoa trưởng trực tiếp giải quyết công tác đã được phân công;

- Khi giải quyết các vấn đề phức tạp, Phó Khoa trưởng báo cáo với Khoa trưởng để quyết định trước khi ký văn bản.

Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Nguyễn Gắng
Giới tính Nam
Chức vụ Khoa trưởng
Học hàm
Học vị GVC, Tiến sĩ
Điện thoại CQ: 3818079, DĐ: 0983529792
Email nguyengang62@gmail.com
Định danh công việc: 

- Phụ trách chung các hoạt động của Khoa;

- Phụ trách các công tác: Công tác Tổ chức - Nhân sự, Kế hoạch - Tài chính, Đào tạo - Khoa học - Hợp tác quốc tế, Bảo vệ chính trị nội bộ;

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo - Khoa học - Hợp tác quốc tế, Bộ môn Điền kinh - Thể dục, Bộ môn Lý luận chuyên ngành.


   
Họ và tên Đoàn Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Khoa trưởng
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại CQ: 0234.3938664 - DĐ: 0983758551
Email doandungtien.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

- Phụ trách các công tác: Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, Thi đua - Khen thưởng, công tác Thanh tra – Pháp chế và giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác chính trị - xã hội, phong trào văn thể, đoàn thể quần chúng;

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Tổ Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Bộ môn Cầu lông - Bơi lội, Bộ môn Bóng;

- Được uỷ quyền giải quyết công việc của Khoa khi Khoa trưởng đi công tác.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058