Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế mail Đại học Huế Bộ GD&ĐT UB TDTT Trường Đại học thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh Đại học TDTT Bắc Ninh Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Bộ Tài chính Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Công đoàn/Chức năng, nhiệm vụ


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ

NHIỆM KỲ 2013 - 2018Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Đoàn Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Chủ tịch
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0983758551
Email dungdoantien.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Chủ tịch
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0905881555
Email nguyencuong.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Đôn Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0914313057
Email nguyendonvinh.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Thị Bích Đào
Giới tính Nữ
Chức vụ Trưởng ban Nữ công
Học hàm
Học vị Thạc sỹ
Điện thoại 0905271211
Email bichdao.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Quang Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0914125636
Email lequangdung.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Công Hồng
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0905801515
Email leconghong.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Phạm Đức Thạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0935496806
Email thanhpham.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Dương Anh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0905455345
Email duonganhtuan.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Đỗ Văn Tùng
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0947316565
Email dovantung.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058