Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế mail Đại học Huế Bộ GD&ĐT UB TDTT Trường Đại học thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh Đại học TDTT Bắc Ninh Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Bộ Tài chính Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Đảng bộ/Chức năng, nhiệm vụ


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ

NHIỆM KỲ 2015 - 2020


 

 

 

Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Bùi Hoàng Phúc
Giới tính Nam
Chức vụ Bí thư
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại CQ: 0234.3817069 - DĐ: 0914079345
Email buihoangphuc.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Trần Làm
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Bí thư
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0905655752
Email tranlam.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Trần Phúc
Giới tính Nam
Chức vụ Đảng ủy viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0918570170
Email tranphuc.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Đôn Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Đảng ủy viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0914313057
Email nguyendonvinh.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Phạm Đức Thạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Đảng ủy viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0972097346
Email thanhpham.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058