Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế mail Đại học Huế Bộ GD&ĐT UB TDTT Trường Đại học thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh Đại học TDTT Bắc Ninh Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Bộ Tài chính Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Các mẫu đơn dành cho sinh viên (24-09-2013)
Trong quá trình học tập, sinh viên sử dụng các mẫu đơn sau khi cần giải quyết công việc: Chi tiết...
Kê khai tài sản, thu nhập (03-05-2017)
Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Chi tiết...

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058